“Geen mooier vak dan dat van wijkboa”

“Wij zijn de oren en ogen in de wijk. Door in de wijk zichtbaar te zijn signaleren wij problemen in een vroeg stadium en zoeken we, al dan niet met onze samenwerkingspartners, naar een passende oplossing.” Jeroen, buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) bij gemeente Dijk en Waard, werkt met passie.  

Na 17 jaar bij de politie te hebben gewerkt, waarvan de laatste 4 jaar als wijkagent, gooide Jeroen het roer om. “Het werk als wijkagent paste mij als een handschoen. Maar vanwege personeelstekort kon ik steeds minder zichtbaar zijn in de wijk. Vijf jaar geleden besloot ik om de overstap te maken naar buitengewoon opsporingsambtenaar. En inmiddels werk ik al 3 jaar bij deze gemeente als wijkboa.”

Team Handhaving Boa bestaat uit 12 personen. Het team houdt zich bezig met diverse taken die de leefbaarheid in Dijk en Waard ten goede komen. “Het mooie aan dit werk is: je weet nooit wat de dag brengt. Handhaven op verkeersveiligheid bij scholen, surveilleren bij een hondenuitlaatgebied en controleren in een vergunninghoudersgebied maken onderdeel uit van onze taken. Maar er zijn natuurlijk ook de meldingen van de inwoners. De werkzaamheden zijn heel divers en juist daarom zo leuk. Je bent continu aan het kijken wat, binnen de juridische kaders, mag en niet mag.”

Een buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) is een ambtenaar met een specifieke opsporingsbevoegdheid. Dat houdt onder andere in dat hij/zij mag onderzoeken of er bepaalde strafbare feiten zijn gepleegd. Daarnaast handhaaft de boa op de regels die binnen de gemeente gelden. De boa heeft ook bevoegdheden vanuit het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Volgens Jeroen is er geen mooier vak dan die van een wijkboa. “Als boa zoek je verbinding met de inwoners en ben je soms een vertrouwenspersoon voor de mensen in de wijk. Je moet toegankelijk zijn, maar tegelijk ook stevig in je schoenen staan. Elke dag trek ik met plezier mijn uniform aan om te zien wat de dag mij brengt."